Opetuksen Kehittämisprojekti

Etusivu

Viimeksi lisätty

Sähkökarting testiajo 46,5 km/h

3 June 2016 Sähköauto - - Olli Haikarainen

Protosarja piirilevyja RC auton ohjainyksiköstä

22 March 2016 Sähköauto - - Olli Haikarainen

Viimein on saatu tilattua protosarja RC-auton ohjainyksiköstä. Uusimmassa piirilevyversiossa on käytössä ATmega8 mikro-ohjain, virranmittaus shunt, jännitteen mittaus, Rx tieto otetaan IRQ pinniin, optiot 4 kpl etäisyys sensorille robotti autoa varten, servo out liitin ja ISP program liitin. 

ATR, "The Code"

18 March 2016 RoboClubi - - Robo Klubilainen

Olemme työstäneet edellisen kerran debuggeria ja uusi hammasratas on mallinnettu sekä tulostettu. Ensikokeilulla näyttäisi, että ratas on yhteensopiva DC-moottorin ja muiden välitysrattaiden kanssa.

<tähän on tulossa kuva mallinnetusta rattaasta>

 

Sitten vähän koodia.

Aiemmin ohjelmoimme Arduinon käyttämään MOSFET-transistoreita, joilla ohjasimme ATR:ää. Nyt lisäsimme Arduinoon Motor Shieldin, jolla voimme portaattomasti ohjata ATR:ää ja ilman MOSFET-transistoreita. Sitten vähän koodia:

#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>

#define echoPin 7
#define trigPin 6

long duration, cm; // aika jota käytetään etäisyyden laskemisessa

int pinDirA = 12;//esitellään moottori 1:sen suunta-pinni muuttuja
int pinBrkA = 9;//esitellään moottori 1:sen jarru-pinni muuttuja
int pinPwmA = 3;//esitellään moottori 1:sen nopeus-pinni muuttuja

// moottorin 2 esittely
int pinDirB = 13;
int pinBrkB = 8;
int pinPwmB = 11;

void setup() 
{
    //moottori 1
      pinMode(pinDirA, OUTPUT);
      pinMode(pinPwmA, OUTPUT);
    pinMode(pinBrkA, OUTPUT);
    //moottori 2
    pinMode(pinDirB, OUTPUT);
    pinMode(pinPwmB, OUTPUT);
    pinMode(pinBrkB, OUTPUT);
    
    pinMode(trigPin, OUTPUT); // sonic sensorin lähetys
    pinMode(echoPin, INPUT); //sonic sensorin vastaannotto
    
    Serial.begin (9600);
}

void loop()
{
  /* moottori 1
  digitalWrite(pinDirA, HIGH);  asettaa moottorille suunnan eteen=HIGH tai taakse=LOW
  digitalWrite(pinBrkA,LOW);    jarru pois=LOW, jarru päälle=HIGH
  analogWrite(pinPwmA, 100);    asettaa nopeuden 0-255
   moottori 2
  digitalWrite(pinDirB, HIGH); 
  digitalWrite(pinBrkB,LOW);   
  analogWrite(pinPwmB, 255);   
  delay(2500);
  */
    
    //Moottori 1 päälle
    digitalWrite(pinDirA, HIGH);
    digitalWrite(pinBrkA, LOW);
    analogWrite(pinPwmA, 255);
    //moottori2 päälle
    digitalWrite(pinDirB, HIGH);
    digitalWrite(pinBrkB, LOW);
    analogWrite(pinPwmB, 255);
    delay(5000);
    
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(5);
    
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    
    cm = microsecondsToCentimeters(duration);
    
    Serial.print(cm);
    Serial.print("cm");
      Serial.println();
    
    
    if(cm <= 20) {
    //Pysäytetään moottori1 ja laitetaan moottorit huopaamaan
    digitalWrite(pinBrkA, HIGH);
        delay(500);
    digitalWrite(pinDirA, LOW);
    digitalWrite(pinBrkA, LOW);
    analogWrite(pinPwmA, 255);
        delay(1000);
    }
}
    long microsecondsToCentimeters(long microseconds) 
    {
  /* Äänennopeus on 340 m/s, eli 29 microsekuntia per sentti.
  Ja koska ääni kulkee edestakaisin, joudumme laskemaan yhdensuuntaisen matkan pingin mukaan eli jaetaan tulos 2:lla */
      return microseconds / 29 / 2;
    }

All Terrain Robot, arduino-ohjattuna

4 March 2016 Mobiilisovellukset - - Robo Klubilainen

Tarkoituksemme on koota rakennussarja ja asentaa siihen arduino uno ohjaamaan itsenäisesti.

Ensimmäisillä tunneilla kokosimme rakennussarjan All Terrain Robot (ATR). Sen jälkeen aloimme pohtimaan kuinka saamme lisää tehoa ATR:lle. Tehonlisäyksen toteutimme kahdella (2kpl) lithium akkuja ja kauko-ohjattuna. 

 

Seuraavaksi lähdimme toteuttamaan arduinon kytkentää. Lisäsimme arduinon kytkentäalustalle ultrasonic sensorin ja ohjelmoimme siihen PING:in mittauksen, joka tulostaa meille tietokoneeseen kytkettynä etäisyydet tuumina ja sentteinä.

Seuraavassa vaiheessa lisäsimme moottorit lukemaan ultrasonic sensoria ja tätä kautta robottia väistämään jos eteen tulee este.

Debugger:

- moottorin voimasiirrossa havaittu ongelma, yhdestä rattaasta hampaat kadonneet

- ajoittain pientä nykimistä toisen moottorin kohdalla (kts. edellinen kohta)

Roboclubi

28 February 2016 Mobiilisovellukset - - Olli Haikarainen

Elwis projektissa on aloitettu uusi pajamallinen Roboclubi. Clubilla keskitytään pääasiassa robottien suunnitteluun, rakentamiseen ja tietysti ohjelmointiin. Clubi sopii kaikille elektroniikasta ja mekaniikasta kiinnostuneille. 

Tällä hetkellä Clubilla rakennetaan Clubin omaa Robottia kahdella eri variaatiolla RoboPi ja RoboArdu. Molemmissa on sama mekaniikka mutta eri elektroniikka. RoboPii toimii Raspberry piillä ja RoboArdu Arduilolla. Lisäksi rakennetaan Arduinoon perustuvaa telaketju robottia sekä robottikättä. 

Robottien osia valmisteltaan 3D tulostamalla sekä mekaanisella työstöllä. Telaketju robotti ja robottikäsi modifioidaan rakennussarjoista autonomisiksi laitteiksi. 

T:Olli

1kW Aurinkopaneeli järjestelmä

9 October 2015 Uusiutuvat Energianlähteet - - Olli Haikarainen

Ojahaantielle asennetaan tämän ja ensiviikon aikana 1kw aurinkopaneelijärjestelmä joka sisältää lataussäätimen, invertterin ja 200Ah akuston. Asenuksesta valmiina jo valmiina katolla paneelientelineet. Ensiviikolla asennetaan paneelit, johdotus ja muu elektroniikka käyttökuntoon.

Portaberry

29 April 2015 Mobiilisovellukset - - Olli Haikarainen

Näyttötehtävä

2 April 2015 Mobiilisovellukset - - Jani Savela

Parissa päivässä toteutettu opinnäytetyö.

Tekijät: Toni, Jani ja Miikka.

http://www.rockethead.host22.com/sivu.html

Pages